STICHTING VREDESEDUCATIE

website en beeldmerk

De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.

NOOIT VOLTOOID VERLEDEN

Sporen van de Holocaust in Sobibor opgegraven

digitaal lesmateriaal

De weinige overlevenden van vernietigingskamp Sobibor getuigden na de Tweede Wereldoorlog, maar niemand van hen heeft het hele kamp – inclusief de gaskamers – gezien. Tot na 70 jaar archeologisch onderzoek een geheime tunnel, de resten van de gaskamers en naamplaatjes aan het licht bracht.

In deze lessen onderzoeken leerlingen de geschiedenis van Sobibor vanuit het perspectief van de archeoloog. Zij verdiepen zich in voorwerpen die in de grond zijn gevonden.
Bijzonder indringend is de 3d-animatie, toegelicht door archeoloog Ivar Schute: nooitvoltooidverleden.nl/animatie-sobibor/

De verhalen, honderd malen

Hoe werkers in de thuiszorg, verpleging en hulpverlening en hun opleiders op een professionele en zinvolle wijze kunnen omgaan met de specifieke vragen en behoeften van mensen die traumatische ervaringen in hun leven hebben ervaren als gevolg van oorlogsgeweld.
Op deze website wordt in een korte film gethematiseerd wat het vertellen van verhalen over oorlog en vrede betekent, voor het verleden, het heden en de toekomst. Er wordt begrip en empathie gekweekt voor hoe oorlog doorwerkt in een mensenleven.
Het educatiemateriaal bestaat uit Tools&Tips, een handleiding van 25 buttons met een kernbegrip, die willekeurig kunnen worden aangeklikt. Daarachter zit een korte tekst met uitleg en mogelijke suggesties en handelingsperspectieven en links naar verdere verdieping.

Lesdoos Joodse kinderen in kamp Vught

Foto van stapeltje werkbladen

Concept, vormgeving, productie van de lesdoos en documentaire voor het vmbo over kindertransporten in 1943, waarbij bijna 1300 Joodse kinderen vanuit concentratiekamp Vught naar de gaskamers van Sobibor werden gestuurd.
Juni 2011 overgedragen aan Kamp Vught.

De doos bevat zes sets gelamineerde kaarten om in de klas mee te werken, met hierop de geschiedenissen van drie hoofdpersonen uit de documentaire en die van hun omgekomen zusjes. Bestellen kan hier: joodsekindereninkampvught.nl/lespakket-bestellen/

Herinneringsbox Sobibor

In 1943 reden in vijf maanden tijd 19 treinen van doorgangskamp Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Ongeveer 34.000 mannen, vrouwen en kinderen werden gedwongen deze reis te maken. De meesten werden direct na aankomst vergast. Slechts 15 mensen uit deze transporten overleefden het.

Hanna’s Reis

Lesdoos en website (www.apeldoornschebosch.nl/educatie-hannas-reis) bij het jeugdboek Hanna’s reis van Martine Letterie. Het personage van Hanna is gebaseerd op een werkelijk bestaand meisje: Margaretha Swart. Anders dan een kind als Anne Frank leefde zij in de Joodse onderklasse van Amsterdam.

De mooi vormgegeven doos op boekformaat bevat 35 foto’s, brieven en documenten: uit Greta’s korte leven, van het Apeldoornsche Bosch en over de Jodenvervolging in Nederland. Aan de hand van de bijgevoegde lesbrief onderzoeken de kinderen de historische bronnen. Welke ware feiten gaan er schuil achter het jeugdboek Hanna’s reis?

Post uit de vergetelheid

een historisch document

Aan de hand van authentieke brieven, kaarten en postzegels belicht dit boek op beknopte en zoveel mogelijk chronologische wijze de nazi-propaganda, de gebeurtenissen in Joodse getto’s in Oost-Europa en de geschiedenis van een aantal van de onnoemelijk vele concentratie- en vernietigingskampen in Hitlers Drittes Reich. Vanuit en naar de nazi-kampen zijn miljoenen brieven gestuurd, maar er zijn er zeer weinig bewaard gebleven. Ieder poststuk dat er nog is, is daarom een waardevol historisch document, dat het persoonlijk lot van een gevangene vertegenwoordigt.

De samenstellers zijn Bennie Vlaskamp, Mirjam Huffener en Arie van Dalen. Zij realiseerden de reizende tentoonstelling ‘Post uit de vergetelheid’. De start was in 2009 in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De tentoonstelling en het boek, dat daaruit voortvloeide, bevat vrijwel uitsluitend poststukken en postzegels uit de privé-collectie van Bennie Vlaskamp.

€12,- inclusief verzendkosten. Bestel hier: www.circussinistra.nl/contact/